Tuter för inomhusbruk

Bollstartsträning för inomhusbruk. Ett perfekt hjälpmedel för dig som vil nöta bollstart på mattan hemma.

Tips på daglig dos:
Slå 5 rad med bara höger hand
Slå 5 rad med bara vänster hand
Slå 5 rad med båda händerna

Pris: 245 kr