En Golf Academys ABC

I mer än ett decennium hade jag huvudansvaret för en av landets absolut mest framgångsrika golfakademier för knattar och juniorer. I egenskap av nytillträdd PGA Head Professional grundade jag 2009 Ljunghusen Golf Academy. Tillsammans med kompetenta och engagerade tränarkollegor inom mitt team skapade vi en verksamhet som årligen omslöt 250 juniorer i regelbunden träning och tävling. 

Jag har alltid sett behovet inom golf att bygga en lagkänsla. Mest för att sporten är så extremt individuell och utelämnande i alla avseenden. Vi skapade av den anledningen ett enda stort jättejuniorlag vilket också inkluderade många engagerade föräldrar. Allt byggdes från grunden i unga år och alla fick växa i sin egen takt kopplat till utveckling och intresse. Vi kallade denna process för Ljunghusenraketen där grunden var en bred bas av knattar, alla med en begynnande intresselåga som i övre tonåren mynnade ut i juniorraketer som spelade i olika landslagssammanhang. För många spelare blev detta också en brygga till collegestudier och spel i USA.

Vi tävlade mycket. Vi tävlade i princip i allt som gick att tävla i. Väldigt ofta var tävlingen att utmana sig själv och våga testa nya saker men också för att förstå att man inte lyckas hela tiden. Att tävla och vinna innebär också att kunna hantera motgångar. Inte minst lära sig något av detta och få motivation till att träna vidare. Under ett av mina många landslagsuppdrag som coach inom Swedish Golf Team hade jag förmånen att jobba med den mentala coachen Torsten Hansson. Torsten är kanske mest känd för sin relation och framgång tillsammans med Henrik Stensson. Från Torstens coachande ledarskap kopierade jag något vi inom Ljunghusens Golf Academy kallade för Tuffhetsdagen. En dag då vi alla i laget samlades tidigt i gryningen för att i en mängd olika former till sena kvällen utmana och tänja på allas personliga gränser. Vi sprang, vadade, simmade, tävlade och åt nya saker. Allt för att bli tåligare och bättre kunna hantera tuffa och jobbiga situationer på golfbanan. Allas individuella insatser formade hela vårt lags anda och engagemang. Vi blev individuellt tryggare i olika utmanande situationer men den största vinsten var hur hela denna stora grupp av juniorer blev tightare med varandra. Styrkan att vara en del av något, att få vara en i laget blev vårt signum. I JSM-sammanhang var vi som lag rankade som top-3 under många år.

Alla vi tränare uppmuntrade våra juniorer till mycket tävlingsspel. Väldigt ofta var vi med spelarna under dessa tävlingssammanhang vilket på den tiden var något nytt. Att coacha innan, under och ge feedback efter ett tävlingsvarv skapade både trygghet och förståelse för hur spelarna fungerade i skarpt läge på golfbanan och i tävlingssammanhang. Trots allt är detta platsen och tillfället där all träning ska plockas samman i en score. Att ge verktyg till våra äldre spelare för denna viktiga byggsats skapade motivation som i sin tur blev till inspiration för alla våra yngre spelare längre ner i Ljunghusenraketen. 

Etableringsfasen, utvecklingsresan och erfarenheten från denna tid lärde mig massor. Mycket av detta återfinns självklart i olika former i min träningsfilosofi idag. Helt klart är att tillsammans är allt möjligt om bara trygghet, motivation, inspiration och kunnande får gro och samsas ihop.