Siktpinnar – Tour Sticks

Siktpinnarna är bra att använda när du tränar bla till sikte, svingplan, bollstart och till närspelet. Pinnarna passar även utmärk att använda till hjälpmedlet Sving Plate.

Pris: 195 kr