Lektionspaket golf

Jag bryr mig om dig och din golf på riktigt och mitt motto är att ”Jag gör dig till en bättre golfare”.
Jag jobbar med en helhetssyn på din golf och tror också på att alla elever och människor är unika. I mina lektionspaket golf varvar jag därför golflektioner, spelcoaching på banan, återkoppling på din egen träning med CoachNow, rådgivning i din personliga set makeup. I samtliga av de individuella träningspaketen ingår ett personligt Kinexit-medlemskap med fri tillgång till personligt utformad rörlighets- och fysträning då detta är plattformen i samband med elevens screeningprocess.

Vad innebär de olika stegen i paketen?

 • 25 eller 50 minuters golflektioner är de perfekta träningstillfället på de olika slagen och tekniken.
 • CoachNow ger dig filmer, drillar, lektionsanteckningar och feedback på din egen träning.
 • Kinexit är fysprogrammet som gör dig smidigare och starkare. Beroende på vilket paket du har valt så gör vi en screening och du kommer efter det få ett individuellt träningsprogram som du kan göra hemma.
 • Spelcoachingen på banan pratar vi spelstrategi, val av klubbor och olika slag som vi gått igenom på träningen.

Välj det Lektionspaket golf som passar dig enligt nedan. Efter paketet slut väljer eleven att antingen under en tid fortsätta med sin träning på egen hand eller koppla på ett nytt och helt individuellt fortsättningsupplägg inom akademins breda utbud och olika inriktningar. 

Minipaketet – 3 x 25 minuter eller valfri mix av 75 minuter

Detta paket kallar vi för mini och är för de elever som bara vill ha snabba och enkla tips eller vill komplettera spellektionen, närspelskursen eller puttkursen med några lektioner. Bilder och videos laddas upp på ett personligt konto via CoachNow.

Lektionspaket golf gör dig till en bättre golfare

Ingår i minipaketet

 • 3 x 25 minuter eller valfri mix av totalt 75 minuter
 • CoachNow ger dig filmer, drillar & lektionsanteckningar.
 • Golflektionerna kan bokas hela dagen och på helger.
 • Pris: 1 person 1500 kr

Bronspaketet – 3 x 50 minuter eller valfri mix av 150 minuter

Det minsta lektionspaketet är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och sin fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger en mycket god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad, utvecklingsplan. Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en Kinexit Express Screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga. Golfsvingen filmas i en kombination med att viktiga mätvärden från Trackman 4 definieras. De två efterföljande 50-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. Efter och mellan varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via CoachNow.

Jag erbjuder lektionspaket golf som gör dig till en bättre golfare

Ingår i Bronspaketet

 • 3 x 50 minuter eller valfri mix av totalt 150 minuter
 • CoachNow ger dig filmer, drillar & lektionsanteckningar.
 • Kinexit Express Screening inkl träningsprogram 1 månad
 • Golflektionerna kan bokas hela dagen och på helger
 • Pris: 1 person 2900 kr
 • Pris: 2 personer 1800 kr / person

Silverpaketet – 5 x 50 minuter eller valfri mix av 250 minuter

Detta paket riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och en mer kontinuerlig återkoppling efter den inledande Trackman 4-analysen av sin svingteknik samt fysiska förmåga via en Kinexit Mobility Screening. De efterföljande, individuellt utformade, träningspassen kopplas till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt 50-minuterspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande pass och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje 50-minuterspass bäst ska bedrivas.
Att Träna På Att Träna är ett begrepp som etableras vilket snabbt skapar ett funktionellt verktyg för att skapa goda vanor och rutiner för utvecklingen av elevens egen träning. Efter och mellan varje enskilt pass laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via CoachNow.

Ingår i Silverpaketet

 • 5 x 50 minuter eller valfri mix av totalt 250 minuter
 • CoachNow ger dig filmer, drillar & lektionsanteckningar.
 • Kinexit Express Screening inkl träningsprogram 2 månader
 • Golflektionerna kan bokas hela dagen och på helger.
 • Pris: 1 person 4900 kr
 • Pris: 2 personer 3000 kr / person

Guldpaketet – 7 x 50 minuter eller valfri mix av 350 minuter

Det största träningspaketet är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med en hög ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel med flera efterföljande uppföljningspass. Precis som i paketet Brons görs en inledande Trackman 4-analys av elevens svingteknik samt fysiska förmåga via en Kinexit Mobility Screening. Till detta ingår även en genomgång av elevens utrustning och set make up med eventuella rekommendationer om lämpliga korrigeringar. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt 50-minuterspass kombinerar för eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas. Ett av 50-minuterspassen ägnas helt åt tekniken och grunderna inom puttning. Ett viktigt och i kursen mycket inspirerande pass är när vi tillsammans i en coachande process flätar samman alla olika utvecklingsdelar under 9 håls spel på banan.   
Ett avslutande 50-minuterspass blir sedan målgången för den progressionsresa som skett hos eleven med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden som skett i elevens golfsving. Efter och mellan varje enskilt pass eller spelcoachning laddas feedback, bilder och videos upp på ett personligt konto via CoachNow. 

Ingår i Guldpaketet

 • 7 x 50 minuter eller valfri mix av totalt 350 minuter
 • CoachNow ger dig filmer, drillar & lektionsanteckningar.
 • Kinexit Mobility Screening inkl träningsprogram 3 månader & återscreening
 • 9 hål spellektion (150 min)
 • Golflektionerna kan bokas hela dagen och på helger.
 • Pris: 1 person 8500 kr
 • Pris: 2 personer 5000 kr / person