Filosofi & Pedagogik

Varför njuta är viktigt, hur instruktion övergår i coaching och att allt är möjligt tillsammans.

Låt mig utveckla detta.

Mitt sätt att jobba och min starka övertygelse av hur en golfspelare verkligen blir bättre och tryggare i sitt spel tog form under min uppväxt och tid på 1990-talet som PGA-tränare tillsammans med den legendariske instruktören och skotten Alastair Scott Robinson på Eskilstuna Golfklubb.

Al hade inte tillgång till någon teknologi. Trackman var långt, långt ifrån uppfunnen. Det som Al och vi andra tränare hade att tillgå var våra ögon och våra sinnen för både analys och svar på hur vi kunde utveckla våra elever. Al var en mästare på att bygga tillit och glädje hos sina elever. Han var alltid noga med grunderna i uppställningen, ett korrekt grepp och att hans elever förstod vikten av dessa grunder.

Därifrån ledde instruktionen ofta ut på banan. Det var där spelet spelades och det var där hans unika och inspirerande ledarskap gav begripliga verktyg hur varje elev skulle använda det de lärt sig. Att komma till insikt och att våga tro på sin tekniska förmåga var viktiga pedagogiska fundament. Al bedyrade alltid att njuta av de bra slagen och minnas känslan och bygga vidare på den. Med dagens mått mätt hade vi inte bara benämnt Al som en lysande tränare och mentor utan ännu mer som en unikt bra coach.

I denna dynamiska miljö fostrades jag och därtill två av Swedish Golf Teams idag mest framstående coacher i PGA-tränarna Patrik Jonsson och Fredrik Wetterstrand.

Arwefjäll Golf Academy är idag en etablerad och högt rankad utbildningsverksamhet som återigen har sin bas i Tranås. Vägen hit har efter tiden på Eskilstuna Golfklubb gått via Tranås Golfklubb och senast Ljunghusens Golfklubb med en akademiverksamhet som fostrat mängder av framgångsrika golfspelare. Att få träna och coacha golfspelare på alla nivåer har alltid varit otroligt stimulerande. Läs mer om mina Coacherfarenheter på länken till höger.

Vi behöver givetvis fördela tiden lite olika men likheterna är betydligt fler än olikheterna. Grundbulten är alltid att få tekniken, fysiken, utrustningen och spelet att fungera ute på banan och i sammanhanget för en tour- eller landslagsspelare givetvis ännu mer under tävlingsspel.

Jag ser grunderna som oerhört viktiga. Dessa definieras enkelt i en slags byggsats som jag i princip alltid använder mig av för att säkerställa en bra bas att utgå ifrån. GUBBS består av fem fundament – Grepp, Uppställning, Balans, Bollposition och Sikte. När vi har grönt ljus på dessa fem delar övergår min träning och pedagogik till mycket stor del till en personlig coachning av hur spelet bäst spelas. Precis som Al ser jag här banan som den absolut bästa platsen för denna fundamentala del av spelutvecklingen. Har vi inte tid eller tillgång till spel på banan lägger jag stor vikt att få samma känsla som ute på banan. Ett exempel på detta är att inte hälla ut en massa övningsbollar utan ta fram en efter en. Varje boll och slag får då symboliskt precis som på banan ett sammanhang och en betydelse.  Via teknologin i Trackman 4 blir det dessutom enkelt mätbart.   

Jag erbjuder 2 olika möjligheter och miljöer att träffa mina elever i. På Tranås Golfklubb samt det senast tillskottet i verksamheten som bär namnet Arwefjäll Online Coaching. Väldigt ofta mynnar utvecklingsarbetet ut i en mix av dessa 2 oavsett hur träningsrelationen inleds. Allt för att varje elevs disponibla tid ska kunna användas på bästa sätt. Tillsammans blir allt möjligt.

Teknologi som gör viktiga moment mätbara i min utvecklingsprocess är Trackman 4 och plattformen för golf fitness som Kinexit skapat. Kommunikationen med varje elev mellan tillfällena vi ses fysiskt eller digitalt förmedlas smidigt och lätt via plattformen CoachNow.

Varmt välkommen att utvecklas och inspireras tillsammans med mig.

Niclas Arwefjäll – grundare och ägare av Arwefjäll Golf Academy