Kinexit – Golf Fitness i mobilen

Skapa rätt förutsättningar för kroppen. Rörlighet, koordination, styrka och stabilitet är fundamentala faktorer i en funktionell och naturlig golfsving. Kinexit erbjuder här en smidig tjänst för golfspelare att få en relevant bild av sin fysik kopplat till golfen och tar fram ett helt individuellt anpassat träningsprogram för att snabbt och enkelt förbättra spelarens fysiska begränsningar.

Program anpassade för dig.

Kinexit använder ett smidigt och funktionellt screeningtest för att få en relevant och mätbar bild av din fysiska förmåga.

Genom avancerad teknik väljer Kinexit ut vilka övningar du behöver för att göra din träning säker och effektiv.

Förbättra dina svagheter. Utveckla dina styrkor.

Kinexit skapar automatiskt individuella träning- och utvecklingsövningar som har en direkt koppling till specifika områden som snabbt leder till förbättrad balans, stabilitet, rotation och kraft.

Kinexit är integrerat i verksamheten

I våra lektionspaket och i Online Coachingen ingår Kinexitmedlemskap under en viss tid beroende på vilket paket ni väljer. Vi gör en inledande screening och följer upp denna kontinuerligt under tiden tillsammans.

FRISTÅENDE KINEXIT

Är man intresserad av enbart ett Kinexitmedlemskap, finns naturligtvis också denna möjlighet. Detta kan också vara ett väldigt bra alternativ till att fortsätta sin träning över vintern, trots att man kanske gör paus i sin mer golfspecifika träning.

1 månads Kinexitmedlemskap     179:-
3 månaders Kinexitmedlemsskap     479:-
12 månaders Kinexitmedlemskap     1695:-

Uppvärmingen är viktig

Vikten av att ha rutiner i sin golfträning kan inte nog understrykas. Finns rutiner och goda vanor följer garanterat en positiv utveckling. Har en golfspelare inga rutiner i sin träning måste det till en förändring.

Med Kinexit kan elever och kunder skapa en personlig uppvärmningsrutin. QR-koden är ansluten till ditt Coach Dashboard och alla spelare som skannar QR-koden har tillgång till ett Kinexit-medlemskap som bara ger dem möjlighet att utföra uppvärmningen i Kinexit.