Res med Arwefjäll Golf Academy

Jag har gjort golfresor i 12 år och även arbetat som reseledare. Mina resor har olika focus såsom rena träningsresor, spelresor och upplevelseresor till väl utvalda resmål. Resmålen är speciellt utvalda efter min erfarenhet från resor till Spanien, Portugal, Turkiet, Marocco, England, Irland, Grekland och Dubai.

Vi planerar för 2 resor 2023. Hösten planerastill Praia D’El Rey i oktober och i november Dubai och DP Tourfinalen.

Mer info om resorna kommer men skicka din intresseanmälan till info@arwefjallgolf.se .