Trackman

Trackman 4 är golfmarknadens ledande launch monitor globalt. En banbrytande innovation från tre danska ingengörer med syftet att hjälpa professionella golftränare och golfspelare att få en objektivt mätbar och ingående förståelse för vad som händer i ögonblicket när klubban träffar bollen. Tekniken och datan från Trackman 4 Dual Radar Technology ger ovärderliga mätvärden kopplat till sving-, klubb- och bollhastighet.

Trackman Puttning

Med Trackman puttning kan vi enkelt se ditt spår, blad och hur bollen rullar. Efter den feedbacken kan vi gör ändringar i din teknik om det behövs. Vi kan sedan se skillnaderna på de olika värdena och på ett enkelt sätt visa hur du har förbättrat din puttning.

I paketet ”Bli en bättre Puttare” gör vi precis denna analys. Är du sugen på att bli bättre på puttning? Läs mer här!

Film om Trackman
Performance Puttning