En inspirerande heldag som garanterat sänker din score.

Som utbildad och certifierad PGA Advanced Short Game Instructor kommer jag under denna kurs att lägga en pedagogisk grund till ett enklare och bättre närspel. Mitt upplägg följer en röd tråd som logiskt gör sammanhanget av olika delar inom närspel lättare att förstå och till en tydligt förbättrad prestation. Kombinationen av förståelse och utförande skapar en progressionstrappa som snabbt ger avtryck i ett bättre resultat och en lägre score.

Dag Datum Tid Plats
Lördag 9 juli kl. 09.00-15.00 Rönnebäck
Måndag 1 augusti kl. 09.00-15.00 Rönnebäck

Del 1 klockan 09.00-12.00: 

Tillsammans går vi noga igenom de olika närspelsslagen från grunden. Stort fokus läggs vid chip-, pitch- och bunkerslag. Vi berör även wedgarnas konstruktion och egenskaper så som sula, bounce, lie och loft och hur dessa delar påverkar slagen i olika lägen på banan. Att hantera viktiga spelmoment och göra rätt val av slag kan många gånger vara helt avgörande för din score vilket gör att vi under den avslutande fasen av del 1 av kursen tränar på att just välja kloka typer av slag. Miljön är likt en bana runt övningsgreenen för att nå en jämförbar upplevelse med spelet på ute banan. Självklart tränar vi här med riktiga bollar och givetvis Titleist Pro V1. Därefter äter vi lunch tillsammans och summerar förmiddagens närspelsintryck. 

Del 2 klockan 13.00-15.00

Efter lunch blir det sedan puttning i 2 timmar där vi tillsammans inleder med att göra en putt stroke screening med data från Trackman 4 för att få ett tydligt avtryck av hur framför allt sikte och bollstart ser ut i uppställningen. En tydlig bild formas då av hur din befintliga teknik och putter matchar dina faktiska och naturliga behov. Under den avslutande fasen använder vi sedan all data från putt stroke screeningen för att tillsammans stimulera till en teknik byggd kring de naturliga och bästa förutsättningarna för en avslappnad uppställning för både sikte och putt stroke.

Filmer, drillar och övningar sparas hela tiden i CoachNow så du enkelt kan gå tillbaka och se vad vi gjorde under kursens olika delmoment.

Välkommen till en dag som garanterat kommer spara många, många slag på banan.

Pris:

  • 1695 kr per person
  • 1995 kr inkl en individuell uppföljningslektionen på 25 minuter (ord pris 495 kr) där jag återkopplar med feedback och att din egen träning gett önskat resultat.
  • Lunch, fika, CoachNow Coaching och deltagarpresent ingår i båda alternativen