Individual Junior Player Development Programme

Under många av mina år som tränare och coach har jag haft förmånen att jobba tillsammans med spelare som David Lingmerth, Albin Bergström, Emma Henrikson, min egen dotter Kajsa Arwefjäll m.fl. från deras tidiga juniorålder till den nivå som idag ligger som grund för deras tävlingsspel. Att ha varit en vital del av dessa karriärresor och med mängden spelare har gjort att jag skapat en erfarenhetsbank och plattform som nu lett till att jag lanserar ett speciellt program för juniorer med hög ambition, motivation och eget driv med målet att exempelvis nå collegespel i USA och vidare som professionell.

Egen motivation hos spelaren är en oerhört viktig komponent som jag i min roll som tränare och coach sätter oerhört högt av nödvändig mognad. Helt enkelt en direkt förutsättning. Många gånger är det just denna del utifrån spelarens perspektiv som gör programmet meningsfullt och utvecklande. Samarbetet görs alltid över en längre tidsaxel med passande utvecklingsplan och målbild. Allt sker i en serie av noga utformade tränings- och uppföljningspass. Fysiskt på plats 1-2 gånger per månad i studion och i en kombination med en effektiv digital miljö. Det sistnämnda är något som fungerar mycket bra och blir dessutom en förberedelse för hur spelare och tränare håller en nära dialog längre fram i karriären under exempelvis turneringsresor. 

Det inledande steget är alltid en noggrann analys av spelarens svingteknik, fysiska förmåga, val av utrustning och målbild. I anslutning till denna analys är det efterföljande steget i processen ett spelpass på banan med några speciellt utvalda hål för att få en tydlig bild av spelstrategi, rutiner och utförande i miljön där spelet spelas. Informationen från svinganalysen, den fysiska screeningen tillsammans med val av utrustning i kombination med avtrycken från spelpasset på banan sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar den helt individanpassade utvecklingsplanen kring teknisk och fysisk utveckling. 

Under Individual Junior Player Development Programme har vi hela tiden full tillgång till analys- och mätbar teknologi i form av exempelvis TrackMan 4 (inkl puttning) och specifik teknikkompetens. Fysik screening görs i plattformen Kinexit och all kommunikation sker via appen CoachNow.

Programmet bygger enbart på personligt utformad träningstid. Endast ett begränsat antal platser är därför bokningsbara. Grundpriset är 14.900:- men kan variera beroende på ökad tidsåtgång samt egna önskemål från spelaren.

Frågor kring träningsinnehåll, momentplan och antagning besvaras av Niclas Arwefjäll på mobil 070-858 42 32 eller via info@arwefjallgolf.se.

Exempel 1 – Grundupplägg

 • Inledande möte 3 h
 • CoachNow för sving och lektionsanteckningar
 • Kinexit Screening inkl program 1 mån
 • Spellektion 9 hål 2 h
 • Fysiskt träning på plats 6 x 2 h = 12 h
 • Pris: 14900 kr

Exempel 2

 • Inledande möte 3 h
 • CoachNow för sving och lektionsanteckningar
 • Kinexit Screening inkl program 3 mån
 • Spellektion 2 x 9 hål 5 h
 • Fysiskt träning på plats 11 x 2 h = 22 h
 • Pris: 24 900 kr

Förslag på tillägg:

 • Kontinuerlig kontakt via CoachNow Coaching och SMS 1.000:- / månad.
 • Tävlingsbesök 18 hål, 3.500:- + milersättning 30 kr/mil
 • Tävlingsbesök 36 hål, 5.000:- + milersättning 30 kr/mi