Bli en bättre puttare

En utvecklande och pedagogisk kurs i två delar där jag tillsammans med spelaren gör en putt stroke screening med data från Trackman 4 för att få ett tydligt avtryck av hur framför allt sikte och bollstart ser ut i uppställningen. En tydlig bild formas då av hur den befintliga tekniken och puttern matchar spelarens faktiska och naturliga behov. Jag väger sedan successivt in passande loft, skaftlängd, face rotation och face hang samt hur klubbhuvudets utformning och skaftinfästning naturligt leder till en square position vid bollträffen. Det avslutande momentet är att använda elevens data från screeningen med Trackman 4 för att stimulera till en passande korrigering av tekniken, tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke. Filmer, drillar och övningar sparas i CoachNow så du enkelt kan gå tillbaka och se vad vi gjorde på lektionen. Uppföljningslektionen på 25 minuter där vi ser att din egna träning har gett resultat.

Pris: 1395:- inkl 50 minuter puttanalys med Trackman 4 och en 25 minuter uppföljningslektion.